Výuka

Na těchto stránkách naleznete informace o jednotlivých vyučovacích hodinách, které již proběhly. Kromě tématu, které se probíralo, zde jsou umístěny materiály, které by vám mohly pomoci při učení.

Pokud se dohodneme na písemce, bude zde uvedeno kdy a z čeho budeme psát. 

Na každou vyučovací hodinu je třeba nosit sešit a sbírku úloh. Jestliže budeme potřebovat jiné pomůcky, dozvíte se to na hodině a připomenutí naleznete i zde.

Systém známkování ve fyzice

Písemky

 • všechny písemky budou bodované
 • před písemkou vždy budete vědět, za kolik bodů jsou jednotlivé příklady a bodové rozmezí u jednotlivých známek
 • velké písemky (na zopakování celých kapitol) budou na celou hodinu
 • menší písemky budou jen na část hodiny
 • známky z písemek jsou velice důležité
 • na trojku musíte umět alespoň polovinu

Ústní zkoušení

 • za pololetí bude každý zkoušen alespoň jedenkrát
 • známka je opět velice důležitá
 • pokud budete mít pocit, že známka neodpovídá vašim znalostem, můžete se zeptat, proč jste byli takto ohodnoceni. Pokud bude diskuze delší, probereme vše po hodině

Laboratorní práce

 • vypracovaný protokol musí být odevzdán vždy na další hodině laboratorních prací (tj. za 14 dní)
 • neodevzdání protokolu vám může zhoršit známku, naopak dobře a včas vypracovávané protokoly vám mohou pomoci při nerozhodných známkách v pololetí

Aktivita v hodině

 • kdo vypočítá správně příklad dříve než student u tabule, získá jedničku
 • jedničku může získat více studentů
 • student u tabule může získat jedničku, pokud příklad nejen správně vypočíta, ale také postup řešení komentuje

Domácí úkoly

 • dobrovolné k procvičení - velice podobné úlohy se mohou objevit v písemce, jejich vypočítání vám pomůže v přípravě na ně, neodevzdávají se, neznámkují se
 • dobrovolné na jedničku - pokud je vypočítáte a odevzdáte, můžete získat při správném řešení jedničku
 • povinné na známky - musíte je odevzdat, zpět je dostanete opravené a oznámkované, při neodevzdání máte automaticky známku 5
 • elektronické - Drill&Skill - úkoly jsou na internetu (www.drillandskill.com), vždy je zadáno kolik úloh minimálně musíte vypočítat. Systém vám práci oznámkuje. Počítají se vždy ty nejlepší známky. Počet "pokusů" není omezen, takže záleží na vás, jestli budete počítat tak dlouho, než budete mít samé jedničky a nebo se spokojíte i s jinými známkami.

Prověrky na převody (1. ročník)

 • krátké prověrky na pár minut (cca 5)
 • 5 převodů
 • za každou chybu stupeň dolů (0 chyb=1, 1 chyba=2, 2 chyby=3,...)
 • budeme psát každou hodinu, dokud nejhorší známka nebude trojka (lyceum - dvojka)

 

Systém známkování v matematice

Systém známkování je velice podobný. V matematice nejsou laboratorní práce a prozatím ani ústní zkoušení.

Písemky

 • všechny písemky budou bodované
 • před písemkou vždy budete vědět, za kolik bodů jsou jednotlivé příklady a bodové rozmezí u jednotlivých známek
 • každé pololetí se píší dvě čtvrtletní práce na celou hodinu
 • menší písemky budou jen na část hodiny
 • na trojku musíte umět alespoň polovinu

Domácí úkoly

 • dobrovolné k procvičení - velice podobné úlohy se mohou objevit v písemce, jejich vypočítání vám pomůže v přípravě na ně, neodevzdávají se, neznámkují se
 • dobrovolné na jedničku - pokud je vypočítáte a odevzdáte, můžete získat při správném řešení jedničku
 • povinné na známky - musíte je odevzdat, zpět je dostanete opravené a oznámkované, při neodevzdání máte automaticky známku 5